АКЦИЯ!!!

                                                            -50% от стоимости абонемента

                                                       на стрип пластику с 20.00 до 21.00

                                    приобрести абонемент можно с 10.10.2016 по 17.10.2016 г.